Kara umowna za niewykonanie lub złe wykonanie umowy o roboty budowlane.

Kara umowna za niewykonanie lub złe wykonanie umowy o roboty budowlane.

Nieterminowość oraz nieprawidłowe wykonanie przez wykonawcę prac określonych w umowie o roboty budowlane niestety nadal stanowi zmorę inwestorów, którzy na każdym takim uchybieniu mogą sporo stracić. Rozwiązanie, a przynajmniej zminimalizowanie potencjalnych strat, mogą jednakże stanowić kary umowne za nieterminowe bądź