Kancelaria świadczy kompleksową obsługę w zakresie prawa budowlanego w szczególności

 • obsługa prawna w zakresie procesu przygotowywania inwestycji, w szczególności opracowywanie oraz negocjowanie umów deweloperskich i kontraktów budowlanych,
 • reprezentacja klientów w postępowaniu administracyjnym niezbędnym do rozpoczęcia inwestycji budowlanych oraz w toku budowy,
 • obsługa prawna w celu uzyskania wymaganych prawem pozwoleń organów administracji państwowej związanych z procesem budowlanych, w tym również pomoc prawna w czynnościach dotyczących ustalenia warunków zabudowy, otrzymania pozwolenia na budowę oraz zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
 • reprezentacja klientów w prowadzonych negocjacjach,
 • reprezentacja klientów w zakresie postępowań dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • audyty prawne nieruchomości przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży w zakresie dokonywanych inwestycji budowlanych,
 • reprezentacja klientów w zakresie postępowań dotyczących odszkodowań powstałych na skutek naruszeń prawa budowlanego.

 

W ramach naszej działaności pomożemy prawidłowo przygotować stosowaną dokumentację budowlaną, wyjaśnimy wszelkie niejasności związane ze stosowaniem przepisów prawa, a także kompleksowo poprowadzimy sprawy w zakresie obsługi prawnej na płaszczyźnie administracyjnej, cywilnej, a także karnej, jeśli zakres sprawy będzie dotyczył kwestii powiązanych z zagadnieniem nieruchomości i prawa budowlanego.

Ponadto prowadzimy sprawy o odszkodowania za wywłaszczenia pod drogi publiczne w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

 

 • Sprawy o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości – uzyskiwanie wypłaty odszkodowań dla klientów pomimo braku decyzji ostatecznej;
 • Sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości
 • Sprawy o odszkodowanie za wywłaszczenie – uzyskiwanie rekompensat za opieszałość organów w wypłacie odszkodowań;

 

Reprezentuje klientów w postępowaniach związanych z odszkodowaniami za uchwalenie planu miejscowego.

 • Sprawy o odszkodowania za utratę wartości działki w związku z przeznaczeniem na cele sprzeczne z obecnym zagospodarowaniem bądź o mniejszych parametrach;
 • Sprawy o wykup nieruchomości przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne;
 • Sprawy o odszkodowanie za lokalizację na działce inwestycji sieciowych lub drogowych – roszczenia o wykup nieruchomości w związku z zakazem zabudowy (m.in. tereny zieleni i korytarze wymiany powietrza).

 

Windykacja należności

 • Kancelaria specjalizuje się także w kompleksowej windykacji należności w kraju oraz za granicą

 

więcej informacji:

www.windykacyjnakancelaria.pl